Bagaimana ia berfungsi?

Pilih tahap risiko anda dan kami uruskan selebihnya

1

Tetapkan risiko kewangan yang anda mampu tanggungi

2

Mula melabur

3

Wahed akan menguruskan pelaburan anda

You control the risk level

What does you investment story look like?

Click here to learn more about Wahed's assumptions and projections. Actual performance may be better or worse than predictions included herein, which are assumed rates of returns based on historical performance and are for illustration purposes only. Diversified portfolios and asset allocation do not guarantee profit or protect against loss.
Values shown are net of Wahed fees.

Ringkasan Prestasi

Sehingga Agustus 31, 2023
Purata Jumlah Pulangan Tahunan (sebelum cukai)
1Tahun
3Tahun
5Tahun
10Tahun
Purata Jumlah Pulangan Tahunan (sebelum cukai)
Sangat Agresif
19.4%
35.5%
71.5%
201.4%
Sangat Agresif
1Tahun
3Tahun
5Tahun
10Tahun
19.4%
35.5%
71.5%
201.4%
Agresif
14.4%
25.6%
58.5%
158.8%
Agresif
1Tahun
3Tahun
5Tahun
10Tahun
14.4%
25.6%
58.5%
158.8%
Sederhana Agresif
11.1%
19.2%
48.2%
129.7%
Sederhana Agresif
1Tahun
3Tahun
5Tahun
10Tahun
11.1%
19.2%
48.2%
129.7%
Sederhana
7.0%
11.7%
36.4%
98.7%
Sederhana
1Tahun
3Tahun
5Tahun
10Tahun
7.0%
11.7%
36.4%
98.7%
Sederhana Konservatif
1.3%
1.9%
20.1%
61.0%
Sederhana Konservatif
1Tahun
3Tahun
5Tahun
10Tahun
1.3%
1.9%
20.1%
61.0%
Sangat Konservatif
-6.0%
-8.6%
1.3%
21.7%
Sangat Konservatif
1Tahun
3Tahun
5Tahun
10Tahun
-6.0%
-8.6%
1.3%
21.7%

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai andaian dan unjuran Wahed. Prestasi sebenar mungkin lebih baik atau lebih buruk daripada ramalan yang terkandung di sini. Ianya hanya berdasarkan prestasi sejarah dan untuk tujuan ilustrasi sahaja. Portfolio dan peruntukan aset yang berlainan tidak menjamin keuntungan atau melindungi daripada kerugian. Nilai yang ditunjukkan adalah nilai bersih dari yuran Wahed.

Ini adalah bakal pelaburan anda

Kami akan  memastikan pelaburan anda diurus dengan bijak dan halal.

Saham global terutamanya dari pasaran maju di dunia. Ini adalah pelaburan yang pelbagai di seluruh sektor dan geografi dan secara amnya mengikuti gaya pelaburan nilai besar.

Saham pasaran membangun mampu memberikan potensi besar untuk perkembangan. Kelas aset ini datang dengan risiko yang lebih tinggi daripada saham pasaran maju, namun juga boleh memberikan pulangan yang lebih tinggi disebabkan oleh peningkatan pengeluaran ekonomi dan permodalan pasaran pasaran membangun.

Intipati Sukuk adalah untuk menyediakan instrumen beretika untuk pelaburan yang tidak melibatkan riba’ (faedah) dan gharar (ketidakpastian) yang berlebihan. Pemegang Sukuk mempunyai pemilikan ke atas aset dasar dan berhak untuk mendapatkan hasil daripada aset Sukuk, tidak seperti pemegang bon yang hanya layak untuk menerima hasil faedah daripada penerbit bon. Sukuk mesti didasarkan aset dan bebas faedah.

Komoditi sebagai kelas aset mempunyai kolerasi yang rendah dengan pasaran saham dan bon. Pada masa ini, hanya emas yang dipilih untuk mewakili kelas aset komoditi. Ini kerana emas memberi potensi yang baik untuk peningkatan modal jangka panjang dan bertindak sebagai pelindung inflasi.

Jawatankuasa Pelaburan

Jawatankuasa Pelaburan Wahed terdiri daripada tenaga pakar industri profesional dan sarjana yang bertauliah.

Samim Abedi

Ketua Pegawai Pelaburan, Wahed

Omar Bassal

Shukr Investments, ex-MASIC

James Walker

Cue Ball Capital, ex-JPM

Pemenang
Anugerah Nobel

Disokong oleh penyelidikan yang memenangi Anugerah Nobel. Kajian yang menyeluruh dibuat untuk  menjana pulangan anda.

Start your journey to wealth

Download the App now