Kami berlandaskan prinsip
Syariah yang tegas

Lembaga Syariah kami memastikan semua pulangan adalah halal

Apakah maksud penyucian?
Kaedah Laporan

Kami menyediakan laporan penyucian tahunan
individu yang merangkumi kaedah penyucian
dan angka pengiraan.

Bertanggungjawab Terhadap Allah

Wakil kami di Lembaga Semakan Syariah yang telah dilantik oleh SRB akan memastikan semua pulangan adalah Patuh Syariah.

Sheikh Sajid Umar
Penasihat Syariah

 • Mufti dan Hakim yang bertauliah

 • Penceramah Antarabangsa dan Personaliti Islam

 • PhD dari Institut Tinggi Kehakiman, Universiti Al-Imam dalam Pengurusan Risiko Kewangan, dan khususnya, Kontrak Lindung Nilai Piawaian di antara Institusi Kewangan Islam (Operasi Perbendaharaan)

 • Ketua Jabatan Fiqh dan pensyarah di Universiti Antarabangsa Knowledge

 • Penasihat Agama bagi pelbagai Pejabat Pembangunan Keluarga dan Wakaf

Shaikh Dr. Aznan Hasan
Penasihat Syariah

 • Ahli Majlis Syariah, AAOIFI, Bahrain

 • Timbalan Pengerusi Majlis Penasihat Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

 • Ahli Autoriti Syariah Tertinggi di Bank Pusat Emeriah Arab Bersatu

 • Presiden Persatuan Penasihat Syariah dalam kewangan Islam (ASAS)

 • Sheikh Dr. Aznan menerima ijazah pertama beliau daripada Universiti Al Azhar dan PHD beliau di dalam bidang Syariah daripada Universiti  Wales di United Kingdom.

Shaikh Muhammad Ahmad Sultan
Penasihat Syariah

 • Shaikh Muhammad merupakan seorang yang berpengalaman dalam perkhidmatan kewangan serta dalam perbankan runcit dan pelaburan.

 • Beliau menerima sarjana muda dalam sains Islam dari Jamia Dar-ul-Uloom dan menerima Sarjana (A’alamiyah) dalam Fiqh dan Usool ul Fiqh dari Jami’ah Ahsan Ul Uloom.

Saringan yang ketat

Kami komited untuk memastikan pelaburan anda halal dan bijak.

Tembakau

Hutang berlebihan

Alkohol

Senjata api

Perjudian

Hiburan dewasa

Barangan makanan tidak halal

Institusi berasaskan riba

Start your journey to wealth

Download the App now