Apa kriteria produk kewangan itu berlandaskan Shariah?

Published on
May 8, 2024

Sebagai Muslim, kami faham kepentingan pengendalian kewangan dengan cermat dan teliti. Kami memastikan setiap aspek pengendalian wang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, termasuklah dalam penyimpanan, pelaburan, serta perbelanjaan.

Sepertimana kita tidak amanahkan wang kepada mereka tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, kita perlu berwaspada dengan produk kewangan yang dilabel Islamik, Halal, atau patuh Shariah.

Dalam negara yang majoriti penduduknya Muslim, produk yang ditawarkan selalunya berbeza daripada produk konvensional. Sama seperti di Malaysia, di mana Islam adalah agama utama dan menyumbang hampir 64% daripada populasi penduduknya. Pelbagai produk ditawarkan termasuk Akaun Simpanan Islamik sehinggalah Gadai Janji berlandaskan Shariah.

Walaupun nampak sukar untuk memastikan ketulenan pengendalian kewangan berdasarkan Shariah, pengukuhan pemahaman mengenai prinsip-prinsip asas boleh dijadikan titik permulaan untuk mengambil kira produk yang diiklankan, dan tidak menerimanya begitu sahaja.

Memahami Patuh Shariah

Bagi memahami apa itu ‘Patuh Shariah’, amat penting untuk kita fahami prinsip-prinsip utama yang berlandasakan Al-Qur’an dan Sunnah, dan merupakan kerangka etika dan moral dalam setiap penglibatan wang Islam.

Larangan terhadap Riba (Faedah)

Antara prinsip utama dalam urusniaga berlandaskan Shariah termasuklah larangan terhadap riba, atau faedah.

Potongan Ayat yang terkandung dalam Al-Qur’an

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟
"Allah telah membenarkan (menghalalkan) jual beli dan mengharamkan riba.” (Surah Al-Baqarah: Ayat 275).

Jenis riba yang paling berleluasa merupakan tambahan kadar daripada urusniaga (transaksi) asal. Sebagai contoh, peminjaman RM1000 dengan bayaran semula sebanyak RM1100, sama ada telah dipersetujui semasa meminjam, atau penambahan kadar kerana melepasi tempoh pembayaran semula.

Kaedah mudah untuk menyaring sama ada transaksi itu berdasarkan riba atau tidak, adalah dengan memastikan sama ada ia pertukaran wang-untuk-wang, dengan pengecualian bagi pertukaran mata wang asing.

Larangan terhadap Gharar (Ketidakpastian)

Gharar merujuk kepada ketidakpastian melebih atau kekaburan dalam urusniaga.

Abu Hurairah (RA) meriwayatkan: “Rasulullah (SAW) melarang urusniaga berdasarkan gharah, dan juga urusniaga hasah” (Tirmidhi 1230).

Urusniaga kewangan mestilah telus, dan tiada ruang untuk ketidakpastian. Urusniaga tersebut juga harus jauh daripada unsur-unsur perjudian atau aktiviti berteraskan spekulasi.
Sebagai contoh, seorang nelayan memilih untuk jual bilangan ikan tetap walaupun belum menangkapnya. Perkara ini merupakan ketidakpastian kerana bilangan ikan tidak dapat dipastikan dalam tempoh yang juga tidak dipastikan, termasuklah juga ketidakpastian dalam mutu ikan yang ditangkap itu.

Cara mudah untuk memastikan jika urusniaga ada unsur gharar adalah dengan memastikan sama ada lebih banyak soalan daripada jawapan tentang jual beli itu. 

Larangan terhadap Maysir (Perjudian)

Maysir merupakan perjudian atau spekulasi, di mana keuntungan dikaut menerusi nasib.

Sebagai contoh, keuntungan yang dikaut menerusi pertaruhan dalam acara sukan.

Perbandingan yang sesuai di sini adalah persoalan mengenai perniagaan. Setiap perniagaan datang dengan risiko; membawa kepada persoalan sama ada ia dianggap sebagai maysir. Namun, dalam Al-Qur’an, terdapat kebenaran untuk berniaga, seperti yang telah diungkapkan:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟
"Allah telah membenarkan (menghalalkan) jual beli dan mengharamkan riba.” (Surah Al-Baqarah: Ayat 275).

Larangan terhadap Perniagaan TIdak Halal

Sebagai Muslim, kami hidup berlandaskan Shariah, iaitu melaksanakan perkara yang diperintahkan, dan meninggalkan perkara yang ditegah dan membawa kemurkaan Allah SWT.

Dalam pada itu, wang kita tidak boleh disalurkan dalam perniagaan yang membawa kerosakan dalam masyarakat. Perniagaan ini termasuklah

  • Tembakau
  • Alkohol (minuman keras)
  • Senjata
  • Perjudian
  • Pornografi dan pelacuran
  • Makanan tidak halal 
  • Institusi riba

Perniagaan seperti di atas agak mudah untuk dipastikan. Nilai-nilai Shariah turut menggariskan bahawa hutang berlebihan tidak dibenarkan. Tahap hutang ini digariskan oleh badan-badan Shariah yang berbeza, dan mencapai kesimpulan yang berlainan berdasarkan hemat pakar-pakar Shariah sedia ada.

Perkongsian Risiko

Unsur penting dalam pematuhan Shariah adalah perkongsian risiko, atau perkongsian keuntungan dan kerugian, juga dikenali sebagai musharakah. 

Ini bermakna kedua-dua pihak menanggung risiko bersama, dan keuntungan pada kadar yang telah ditetapkan. Perkara ini adalah bagi memastikan keadilan dan ekuit antara mereka yang terlibat (pemegang taruh).

Sebagai contoh, dua rakan memulakan perniagaan di mana seorang melaburkan RM6000, dan seorang lagi melaburkan RM4000. Nisbah di sini adalah 60/40, dan apabila keuntungan diagihkan, ia haruslah berdasarkan nisah ini.

Penerapan Prinsip Shariah di Malaysia 

Kita sedia maklum bahawa Malaysia merupakan negara terkenal dengan Industri Kewangan Islam yang berjaya. Namun, amat penting bagi pengguna untuk menilai produk dan servis yang ditawarkan dalam industri berkenaan.

Sebagai contoh, ada bank Islam atau produk pelaburan yang memberi pulangan tetap. Namun, adakah pulangan tetap ini dianggap sebagai sejajar dengan perkongsian risiko (musharakah) ataupun riba? Persoalan ini turut berkait sama ada simpanan sedia ada dilaburkan atau dipinjamkan kepada pengguna lain.

Sebagai Muslim, ia merupakan tanggungjawab untuk menilai perkara ini dengan baik, dan benar-benar memastikan bahawa produk dan perkhidmatan yang ditawarkan itu berlandaskan Shariah. Kita tidak perlu teragak-agak untuk bertanyakan dengan telus kepada bank-bank Islam, bagi mendapat jawapan dan keterbukaan dalam perniagaan.

Komitmen Wahed Terhadap Pematuhan Shariah

Di Wahed, jaminan pelaburan bebas-riba disertakan dengan pematuhan Shariah pada tahap tertinggi.

Portfolio kami disaring dengan teliti bagi memastikan aset dalamnya patuh Shariah. Proses penyaringan termasuklah kriteria kewangan dan bukan kewangan. Perkara ini adalah bagi memastikan syarikat yang berniaga dengan kami tidak terlibat dalam perniagaan yang dilarang, dan juga mencapai nisbah kewangan yang ditetapkan.

Kami juga mempunyai barisan ahli lembaga Penasihat Shariah yang terdiri daripada pakar-pakar dalam bidang kewangan Islam, yang sentiasa meneliti dan meluluskan produk pelaburan kami, berserta strategi-strategi yang diterapkan. Perkara ini bagi memastikan perniagaan kami berlandaskan Shariah.

Sebagai Muslim, ia merupakan tanggungjawab kita untuk peka dalam apa jua perkara, termasuklah menjadi pengguna yang bijak dalam aspek perniagaan dan kewangan. Dalam memahami dan menerapkan teras Shariah dalam perniagaan, kami dapat pastikan usaha tersebut mendapat keredhaan Allah SWT.

Risk Warning: Equity investments are not readily realisable and involve risks, including loss of capital, illiquidity, lack of dividends and dilution, and it should be done only as part of a diversified portfolio. Investments of this type are only for investors who understand these risks. You will only be able to invest in the company once you have met our conditions for becoming a registered member.

Please visit www.wahed.com/uk/ventures/risk for our full risk warning.

Risk Warning: As with any investment, a Wahed Invest Ltd investment puts your money at risk, as the value of your investment can go down as well as up. The tax treatment of your investment will depend on your individual circumstances and may change in the future. If you are unsure about whether investing is right for you, please seek expert financial advice.

Please visit www.wahed.com for our full terms and conditions

Maydan Capital Limited, trading as WahedX, is registered in England and Wales (Company No. 13451691), registered office: 87-89 Baker Street, London, W1U 6RJ, UK. Maydan Capital Ltd (FRN: 963613) is an appointed representative of Wahed Invest Ltd (FRN: 833225), an authorised and regulated firm by the Financial Conduct Authority.Wahed Invest Ltd. is registered in England and Wales (Company No. 10829012), registered office: 87-89 Baker Street, London, W1U 6RJ, UK and is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority: FRN 833225.

Subscribe For More Islamic Finance Content

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.


As with any investment, a Wahed Invest Ltd investment puts your money at risk, as the value of your investment can go down as well as up. The tax treatment of your investment will depend on your individual circumstances and may change in the future. If you are unsure about whether investing is right for you, please seek expert financial advice.

Wahed Invest LLC (Wahed) is a US Securities and Exchange Commission (SEC) registered investment advisor. Wahed Invest provides brokerage services to its clients through its brokerage partner Apex Clearing Corporation, a member of NYSE - FINRA - SIPC and regulated by the SEC and the Commodity Futures Trading Commission. Registration does not imply a certain level of skill or training. Wahed does not intend to offer or solicit anyone to buy or sell securities in jurisdictions where Wahed is not registered or a region where an investment practice like this would be contrary to the laws or regulations. Any returns generated in the past do not guarantee future returns. All securities involve some risk and may result in loss. Any performance displayed in the advertisements or graphics on this site are for illustrative performances only.

Disclaimer: Wahed Technologies Sdn Bhd ("Wahed") is a Digital Investment Manager (DIM) licensee issued by Securities Commission Malaysia (eCMSL/ A0359/2019). It is part of Wahed Inc. Wahed is authorized to conduct a fund management business that incorporates innovative technologies into automated portfolio management services offered to clients under a license issued pursuant to Schedule 2 of the Capital Markets Services Act 2007. All investments involve risks, including the possibility of losing the money you invest, and the track record does not guarantee future performance. The history of returns, expected returns, and probability projections is provided for informational and illustrative purposes, and may not reflect actual future performance. Wahed is not responsible for liability for your trading and investment decisions. It should not be assumed that the methods, techniques, or indicators presented in this product will be profitable, or will not result in losses. The previous results of any trading system published by Wahed, through the Website or otherwise, do not indicate future returns by that system, and do not indicate future returns that will be realized by you.

Wahed Invest Limited is regulated by ADGM’s Financial Services Regulatory Authority (“FSRA”) as an Islamic Financial Business with Financial Services Permission for Shari’a Compliant Regulated Activities of Managing Assets and Arranging Custody [Financial Permission No. 220065]. Our ADGM Registered No. is 000004971. Wahed Invest Limited utilises Abu Dhabi Commercial Bank as its banking partner/custodian

Wahed assumes no obligation to provide notifications of changes in any factors that could affect the information provided. This information should not be relied upon by the reader as research or investment advice regarding any issuer or security in particular. Any strategies discussed are strictly for illustrative and educational purposes and should not be construed as a recommendation to purchase or sell, or an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any security. Furthermore, the information presented may not take into consideration commissions, tax implications, or other transactional costs, which may significantly affect the economic consequences of a given strategy or investment decision. This information is not intended as a recommendation to invest in any particular asset class or strategy or as a promise of future performance.

There is no guarantee that any investment strategy will work under all market conditions or is suitable for all investors. Each investor should evaluate their ability to invest long term, especially during periods of downturn in the market. Investors should not substitute these materials for professional services and should seek advice from an independent advisor before acting on any information presented. Any links to third-party websites are provided strictly as a courtesy. We make no representation as to the completeness or accuracy of information provided at these websites nor do we endorse the content and information contained on those sites. When you access one of these websites, you are leaving our website and assume total responsibility and risk for your use of the third-party websites.

Share this post